Ungdomars sökande efter identitet i Nya Kaledonien

Jag har snubblat över en aktuell engelskspråkig artikel om kanakungdomar i Nya Kaledonien. Den är intressant för att ge er ett perspektiv på situationen här. Vi som ser detta varje dag kan bara bekräfta artikeln. Hälften av Nya Kaledoniens befolkning är under 30 år och jag funderar över Nya Kaledoniens vision och vart vi är på väg med tanke på kommande val om självständighet.

http://www.guardian.co.uk/world/2013/feb/19/new-caledonia-youth-france-identity
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: